Aa

Aa

САРАДЊА СА ШВАЈЦАРСКОМ

Читај ми

Актуелни пројекти:

 

Програм „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“-техничка подршка

 

Програм „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“ спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) уз учешће Сталне конференције градова и општина као партнера.

 

Програм финансира Влада Швајцарске са 6,9 милиона долара (5,8 милиона евра) и обухвата 99 градова и општина у Србији (Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија).

 

Најзначајни национални партнери су Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

УНОПС ће имати споразуме са локалним самоуправама.

 

„Swiss PRO“ програм има три битна стуба: 1. добро управљање, 2. социјално укључивање рањивих категорија становништава са посебном пажњом на локалне политике социјалне заштите и 3. родна равноправност.

Акценат је на пружање помоћи општинама на локалном нивоу.

 

Циљне групе програма су: особе са инвалидитетом, избеглице, интерно расељена лица, повратници, жене са села, Роми и Ромкиње и остале групе са вишеструком рањивошћу.

 

Програм је званично почео 01. јануара 2018. године и трајаће до 31. децембра 2021. године.

 

Програм има за циљ да унапреди социјалну укљученост, родну равноправност и побољша положај осетљивих категорија становништва кроз јачање локалних институција социјалне заштите, механизама за процену потреба осетљивих група, доделу грантова за успостављање нових локалних услуга социјалне заштите, оснаживање механизама за родну равноправност на локалном нивоу као и подршку цивилном сектору за спровођење пројеката.


 

Swiss PRO програм је објавио два Јавна позива, као два паралелна сета подршке, један је усмерен према организацијама цивилног друштва (ОЦД), а други према локалним самоуправама (ЛС), са циљем јачања капацитета за спровођење социјално-иновативних пројеката.

Укупна вредност оба позива износи 420.000 евра.

 

1. Позив за предлоге пројеката (CfP 06/2018) - Подршка организацијама цивилног друштва у спровођењу социјално-иновативних пројеката подржаће социјално-иновативне активности које спроводе ОЦД у циљу решавања препознатих потреба локалних рањивих група, доприносе смањеном нивоу социјалну искљученост у локалним самоуправама и повећање приступа правима и испуњавању потребе за најмање 2.000 грађана из рањивих група.

 

Програм ће директно подржати до 26 локалних ОЦД-а за следеће кључне тематске области:

  • Оснаживање рањивих група кроз запошљавање, образовање и обуку, са посебним освртом на рањиве жене, Роме, особе са инвалидитетом, младе и кориснике социјалне помоћи с циљем побољшања њихове социјалне укључености;
  • Повећање доступности јавних услуга, тј. равноправан приступ тим услугама и повећање ефикасности, делотворности и праведне дистрибуције (укључујући здравствене, образовне услуге и услуге социјалне заштите) за локалне рањиве групе;

 

Јавни позив који је трајао од 20. јуна до 3. августа 2018, био је отворен за организације цивилног друштва из 99 градова и општина Шумадије, Западне, Источне и Јужне Србије.Припремне активности и инфо сесије одржане су у јуну и јулу, евалуација пројеката извршена је у августу, а пројекти одобрени у септембру 2018.

 

Минимална вредност дотације по пројекту је 10.000 евра, а максимум је 14.000 евра.

Трајање пројеката: од 8 до 12 месеци.

Од 85 благовремено примљених пријава, 56 су из Jужне и Источне Србије, а 29 из Шумадије и Западне Србије.

Одабрано је 26 предлога пројекта (11 предлога се односи на оснаживање маргинализованих група кроз обуке, 15 на побољшање јавних служби.).

Списак одабраних пројеката можете погледати на линку: http://www.swisspro.org.rs/uploads/files/95-401-rezultati-poziva-civiln…

Укупан буџет препоручених пројеката одговара укупном буџету позива у износу од 350.000 евра.

2. Јавни позив (07-2018) - Пружање техничке помоћи локалним самоуправама у побољшању интерних процедура за финансирање пројеката локалних организација цивилног друштва подржаће локалне самоуправе у побољшању локалних политика и праксе који се односе на финансирање локалних пројеката ОЦД који би осигурали одговорност и транспарентност, као и механизме за праћење и евалуацију таквих пројеката. Ова интервенција је у складу са недавно усвојеним подзаконским актом о средствима за подршку пројектима од јавног интереса које спроводе локалне ОЦД.

 

Позив се спроводи у две фазе:

Прва фаза - Техничка помоћ који ће трајати до 7 (седам) месеци за 16 локалних самоуправа како би процениле свој тренутни статус у погледу својих политика и пракси у финансирању локалних пројеката организација цивилног друштва.

 

Друга фаза - Обезбеђивање грантова за заједнички развијене пројекте за до пет партнера јединица локалне самоуправе (као водећег партнера) и организација цивилног друштва у вредности до 14.000 евра по пројекту.

 

Јавни позив који је трајао од 20. јуна до 3. августа 2018, био је отворен за градове и општине Шумадије, Западне, Источне и Јужне Србије. Припремне активности и инфо сесије одржане су у јуну и јулу, евалуација пројеката извршена је у августу, а пријаве општина одобрене у септембру 2018.

Од 16 благовремено примљених пријава, десет (10) је из Јужне и Источне Србије, док је шест (6) дошло из Шумадије и западне Србије.

За прву фазу-техничка помоћ јединицама локалне самоуправе  је одабрано 16 предлога пројеката.

 

Списак одабраних јединица локалне самоуправе можете погледати на линку: http://www.swisspro.org.rs/uploads/files/96-729-rezultati-poziva-tehnic…

 

У току 2019. године објављени су следећи јавни позиви: 

I Jавни позив - Подршку локалним самоуправама у пружању саветодавних услуга грађанима кроз успостављање Саветодавних служби за грађане.

Објављен је 18. марта 2019. и рок за пријаву је био 16. април 2019. године.

Општи циљ је пружање подршке локалним самоуправама како би биле што одговорније и транспарентније у пружању саветодавних услуга грађанима, што ће унапредити приступ локалних искључених социјалних група њиховим правима, које гарантују одговарајући закони.

Програм ће пружати директну подршку за одабране локалне самоуправе у вредности од 15.100 до 18.875 долара по пројекту у спровођењу методологије и праксе као помоћ искљученим грађанима да стекну своја права кроз успостављање, организацију и пружање бесплатне саветодавне помоћи грађанима односно правни савет/помоћ/смернице осим представљања у суду. 

Одабрано је 13 предлога пројеката из следећих локалних самоуправа: Крупањ, Кнић, Бабушница, Бела Паланка, Свилајнац,Ћуприја, Жагубица, Рача, Сјеница, Медвеђа, Чајетина, Сурдулица и Мало Црниће

 

II јавни позив - Подршку локалним самоуправама у спровођењу социјално иноватиних пројеката.

Објављен је 12. априла 2019. године и рок за пријаву је био 13. мај 2019. године.

Општи циљ је побољшање приступа локалних искључених социјалних група правима и потребама кроз боље пружање политика и пракси социјалне укључености. 

Програм ће директно подржати локалне пројеката које у партнерству спроводе по једна ЛСУ (као водећи партнер) и ОЦД за пројекте социјалних иновација који ће одговарати на потребе локалног грађанства из искључених група као друге фазе јавног позива објављеног у јуну 2018. године.

Од укупно 16 ЈЛС изабраних у првој фази, 12 је одговорило на позив. 

За даље финансирање одобрено укупно седам пројеката: Власотинце, Нови Пазар, Ивањица, Смедерево, Рашка, Ћуприја и Неготин, док су три препоручена за резервну листу у случају потенцијалних уштеда на програму. 

• Укупни буџет предложених пројеката је 96.000 долара, док допринос ЈЛС износи 13.000 долара

• Четири пројекта се односе на оснаживање рањивих група кроз обуке, док ће три пројекта побољшати приступ јавним услугама (два у области здравствене заштите и један у социјалној заштити). 

 

III јавни позив за Подршку јединицама локалне самоуправе у јачању капацитета за унапређење електронске управе – објављен је 09. јула 2019. године и рок за пријаву до 19. августа 2019. године

• Програм ће подржати до 40 ЈЛС / предлога пројеката за унапређење техничке и технолошке основе за увођење еУправе и пружање еУслуга грађанима, кроз бесповратна средства за набавку опреме и кроз обавезну техничку подршку за развој и успостављање интерне функционалне управљачке структуре и процеса. 

• Право учешћа има свих 99 градова и општина из подручија деловања програма. 

• Предвиђено учешће ЈЛС: 20% од вредности предложеног буџета за бесповратну подршку

• Реализација пројеката: минимум 9 а највише 12 месеци. Техничку подршку ће обезбедити програм кроз ангажовање ескперата

• Укупан фонд: 400,000 америчкох долара, од 8,000 до највише 10,000 долара по пројекту

Јавни позив би обухватио две активности из програмског документа: подршка ЈЛС за развој локалних процедура и протокола релевантних за еУправу и подршка ЈЛС за развој и увођење мултиетничких еУслуга. 


Програм „Подршка унапређењу социјалног укључивања у Србији“ фаза 3-техничка подршка

 

Владе Републике Србије и Влада Швајцарске Конфедерације априла 2018. године закључиле су Споразум о донацији за пројекат „Подршка унапређењу социјалног укључивања у Србији“- фаза 3 (Пројекат).

Трећа фаза Пројекта се реализује у периоду 01. јануара 2018. године до 31. децембра 2021. године.

Вредност  пројекта је  4.550.000,00 CHF , односно  око 3.914.000,00 евра.

Општи циљ Пројекта је да допринесе већој социјалној укључености и активном учешћу свих актера  како би се обезбедио бољи квалитет живота за целокупно друштво у Србији и институционализација Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва при Кабинету председнице Владе.  

Пројекат је ће бити посебно фокусиран на следеће угрожене групе: жене, младе, Роме, мигранте, особе са инвалидитетом, нарочито у руралним подручјима и подручјима са високим степеном сиромаштва.

Прва година имплементације ће бити фокусирана на анализу потреба органа јавне управе за укључивањем политика које се тичу социјалног укључивања, као и на припрему најбољих решења за одрживост

Пројектом ће оперативно управљати Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва при Кабинету председнице Владе.  

Подршку у спровођењу појекта ће пружити и Делегације Европске Уније у Србији и Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској Унији.

Партнери на Пројекту су  Кабинет председнице Владе Србије, Швајцарска канцеларија за сарадњу, Министарство за европске интеграције , Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министартсво грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство здравља, Републички секретаријат за јавне политике, Стална конференција градова и општина, Мрежа организација за децу Србије.


ПРОЈЕКАТ ПЕРФОРМ:

 

У оквиру другог циклуса сарадње са пројектом ПЕРФОРМ 2017/2018. године, Републички секретаријат за јавне политике је упутио позив Министарствима да кандидују теме за студије, односно анализе које ће послужити као основа у креирању јавних политика у наредном периоду. Циљ је омогућавање квалитетније аналитичке подршке доношењу јавних политика (стратегија) и њиховог праћења, као и укључивање научно-истраживачке заједнице у процес креирања јавних политика.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања кандидовало је три теме из области социјалне заштите, које су подржане за истраживање у вредности од 3.690.000,00 РСД:

  1. Истраживање тешкоћа  услед којих долази до издвајања деце из породица;             
  2. Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити; 
  3. Истраживање тешкоћа до којих долази  у обезбеђивању примарне здравствене заштите осигураницима који су корисници домског смештај за одрасле и старије.

 

Истраживања су спровели изабрани институти, односно конзорцијуми института, уз финансијску подршку пројекта ПЕРФОРМ у периоду јануар - јун 2018.