НЕМАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ (ГИЗ)

Читај ми

Актуелни пројекти:

 

Пројекат „Иницијатива за инклузију“ (подстицање запошљавања повратника на локалном нивоу)-техничка подршка

 

Меморандум о сарадњи за пројекат „Иницијатива за инклузију“између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Националне службе за запошљавање и Немачке организација за међународну сарадњу (ГИЗ)  потписан је 19. марта 2018. године.

 

Сврха пројекта је стварање основе за реализацију иновативних локалних идеја за запошљавање повратника - тражилаца азила, потенцијалних тражиоца азила, Рома и припадника других маргинализованих и угрожених друштвених група као и размену искустава и примера добрих пракси које ће произаћи из примене конкретних пројеката у седам одабраних градова и општина: Пожаревац, Ариље, Сокобања, Кучево, Нови Пазар, Бечеј и београдска општина Младеновац, као и њима суседним градовима и  општинама, уколико је то применљиво.Иницијатива за инклузију се реализује кроз оидршку седам наведених општина , као и Сталне конференције градова и општина.

Активности су усмерене на пружање подршке повратницима према Споразуму о реадмисији и другим теже запошљивим особама како би се поново интегрисала на тржиште рада и препознала, створила и искористила могућности за (само) запошљавање.

 

Временски оквир сарадње је до 30. априла 2019. године

Вредност пројекта је 1.800.000 евра. 

 

Кључне активности реализоване током 2018. године пројекта „Иницијатива за инклузију“:

 • кроз формалне и неформалне видове образовања обухваћено је 274 лица, од којих 209  жена;
 • кроз практичне видове обуке за стицање посебних вештина обухваћо је 47 лица, од којих 32 жене;
 • кроз специјализоване обуке за покретање приватног бизниса обухваћено је 108 лица, од којих 53 жене;
 • обукама у области каријерног саветовања за (само)запошљавање у Сокобањи и Књажевцу обухваћено је 107 лица,од којих 95 жена;
 • реализацијом пројекта је обезбеђено  (само)запошљавање 185 лица , од којих 75 жена;
 • укупан број корисника овог пројекта је 1030 од којих је 60% жена.

Пројекат „Саветовање о миграцијама у Србији - Немачки информациони центар за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК) – „Миграције за развој “–техничка подршка

 

Споразум о спровођењу техничке сарадње на пројекту „Саветовање о миграцијама у Србији - Немачки информациони центар за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК) између  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Националне службе за запошљавање и Немачке агенције за међународну сарадњу (ГИЗ) потписан је 9. новембра 2016. године.

 

Свеобухватни циљ Пројекта је јачање развоја земаља порекла миграната, као и поспешивање доприноса миграната у земљама порекла и унапређивање оквирних услова за легалну радну миграцију и циркуларну миграцију у одређеним партнерским земљама, пружање информација потенцијалним мигрантима о перспективама и могућностима за легалну радну миграцију, о стручном образовању и шансама за каријеру - како у Немачкој, тако и у Србији.

ДИМАК има за циљ пружање информација потенцијалним мигрантима о перспективама и могућностима за легалну радну миграцију, о стручном образовању и шансама за каријеру - како у Немачкој, тако и у Србији.

Српски партнер је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, које координира сарадњу са Националном службом за запошљавање Републике Србије и њеним Миграционим сервисним центром у Београду.

Овај циљ се реализује у оквиру пет области деловања:

 1. Саветовање за миграциону политику,
 2. Саветовање за миграције,
 3. Развојно оријентисан повратак миграната-пренос знања путем повратка стручњака у земљу порекла,
 4. Сарадња са дијаспором (организације миграната и стручњаци из дијаспоре),
 5. Пословне идеје за развој.

Временски оквир сарадње је до 31. октобра 2019. године

 

Следеће активности су  спроведене током 2018. године:

- Подизање капацитета запослених у НСЗ и Миграционим сервисним центрима:

- Реновирање канцеларијског простора Миграционог сервисног центра у Београду и просторија за тренинге НСЗ

- Софтвер за ИТ одељење НСЗ (за праћење и статистику)

- Информативни материјал НСЗ на брајевој азбуци за слабовиде кориснике НСЗ (израда/штампање)

- Тактилне стазе и рампе у НСЗ филијалама за кориснике са инвалидитетом у преко 40 општина у Србији

- Организација информативних дана у сарадњи са немачком службом за запошљавање и НСЗ

- Израђен свеобухватни електронски каталог услуга за саветнике који раде на реинтеграцији повратника по Споразуму о реадмисији (запошљавање, становање, здравствена и социјална помоћ, као и образовање)

- Подржани пројекти које раде на реинтеграцији повратника


Пројекат „Подстицање запошљавања младих”

 

Пројекат има за циљ унапређење услова за боље позиционирање младих између 15 и 35 година старости на тржишту рада, уз успостављање и јачање локалних инцијатива за запошљавање младих. Пројекат је иницирао стручни Национални дијалог за подстицање запошљавања младих који ће препоруке, искуства и знања стечена у току спровођења пројекта интегрисати у политички дијалог у оквиру Немачко-српске иницијативе за одрживи раст и запошљавање.

Главна фаза Пројекта јул 2015 - јун 2019. године.


Пројекат „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“-техничка подршка

 

Споразум о спровођењу пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве категорије је потписан 13. децембра 2018. године између Министартсва за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Немачке организације за међународну сарадњу.

Пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве категорије“ одобрен је од стране немачког Савезног министарства за привредну сарадњу и развој (БМЗ).

Пројекат има за циљ да оснажи развој институција социјалне заштите на локалном нивоу како би се побољшало пружање социјалних услуга осетљивим категоријама становништва, унапреди процес прикупљања релевантних података и надзор приликом обезбеђивања социјалних услуга осетљивим групама на локалном и националном нивоу као и да се ојача координација и сарадња између релевантних учесника и између учесника и осетљивих категорија.

Према предлогу пројекта биће заједнички изабрано 12 општина којима ће бити пружена подршка у оснаживању услуга социјалне заштите.

Вредност пројекта је 3.000.000 евра. 

Временски оквир сарадње је 31. децембар 2021. године.