Конкурси

Текст конкурса, Aвгуст, 3 места 1. Образац пријаве за радно место 93 2. Образац пријаве за радно место 94 3. Образац пријаве за радно место 136 ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР Радно место: за нормативне, управне и аналитичке послове у области рада, Одсек за нормативне и студијско-аналитичке послове у области рада, Сектор за рад и запошљавање Звање: самостални саветник ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР Радно место: начелник Одељења-инспектор рада, II Одељење инспекције рада у Граду Београду, Инспекторат за рад Звање: виши саветник ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР Радно место: за правне послове, Одељење за опште правне послове и јавне набавке, Секретаријат Министарства Звање: саветник ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР Радно место: инспектор рада, Одсек инспекције рада Зрењанин, Инспекторат за рад Звање: саветник ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР Радно место: шеф Одсека-инспектор рада, Одсек инспекције рада Сомбор, Инспекторат за рад Звање: самостални саветник ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР : Листа кандидата, кикинда, смедерево,меđународна, финансије