Стално отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2022. години.