Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Списак кандидата који су испунили мерила за избор - према шифрама подносиоца пријаве на jaвном/интерном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и преглед Кандидата који су изабрани у изборном поступку