Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Радно место: за управне и надзорне послове борачко-инвалидске заштите, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту