Aa

Aa

ЈН 6/2024 - Доградња и модификација ИС за планирање и анализу буџета и подршку ИБК по захтеву наручиоца и интеграција са системом СПИРИ, ИСКРА и др.