Aa

Aa

ЈН 34/2023 - Услуга одржавања ИС за заштиту и аутоматизацију инструмената социјалне заштите (СОЗИС) укључујући софтвер, хардвер и лиценце – I фаза