Aa

Aa

Јавни позив за учешће на ЕУ ИПА пројекту – „Унапређење и јачање ефикасности регулаторних механизама социјалне заштите на националном нивоу, алата за спровођење политика и оквира за проверу квалитета и за јачање капацитета за учешће у ЕСФ“ - ИПА 2020