Јавни позив за учешће на ЕУ ИПА пројекту “Техничка помоћ за подршку социјалној укључености младих кроз иновативне, интегрисане и прилагођене услуге” - ИПА 2014

Јавни позив за учешће на ЕУ ИПА пројекту “Техничка помоћ за подршку социјалној укључености младих кроз иновативне, интегрисане и прилагођене услуге” - ИПА 2014 (Technical Assistance to Support Social Inclusion of Youth through Innovative, Integrated and Tailored Services IPA 2014- deadline May 31th, 2020).