Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – инспекторату за рад