Javne nabavke

Обавештење о закљученом Уговору – Услуге одржавања штампача тип Minolta, за Партију бр. 9 Обавештење о закљученом Уговору – Услуге одржавања штампача тип Lexmark, за Партију бр. 8 Обавештење о закљученом Уговору – Услуге одржавања рачунарске опреме тип HP, за Партију бр. 2 Обавештење о закљученом Уговору – Услуге одржавања рачунарске опреме тип FS, за Партију бр. 3 Обавештење о закљученом Уговору – Услуге одржавања рачунарске опреме тип LENOVO, за Партију бр. 5 Обавештење о закљученом Уговору – Услуге одржавања штампача тип HP, за Партију бр. 7 Обавештење о закљученом Уговору – Услуге одржавања штампача тип CANON, за Партију бр. 10 Обавештење о закљученом Уговору – Услуге одржавања штампача тип KYOCERA, за Партију бр. 12 Обавештење о закљученом Уговору – Услуге одржавања рачунарске опреме тип DELL, за Партију бр. 1 Обавештење о закљученом Уговору – Услуге одржавања рачунарске опреме тип РАЗНО, за Партију бр. 6 Обавештење о закљученом Уговору – Услуге одржавања штампача тип РАЗНО, за Партију бр. 13