Министарство наставља активно да помаже афирмисање Агенције за мирно решавање радних спорова