Министар Ђорђевић на промоцији зборника радова „Жене, мир и безбедност – родна анализа 2010 – 2015“