Започето опремање Дечијег одмаралишта Црвеног крста Србије у Баошићима