За мере запошљавања у 89 јединица локалне самоуправе из Буџета Републике Србије више од 357 милиона динара