Увођењем дигитализације грађани до лакшег остваривања права