У Србији постоје одлични правни механизми за заштиту од мобинга