Представљени резултати рада Министарства за 2019. годину