Представљање резултата рада Министарства за 2019. годину