Посета Основне школе „Влада Обрадовић - Камени“ поводом Међународног дана Рома