Одржана Редовна седница Социјално – економског савета