Обележено 65 година рада Савеза за церебралну и дечију парализу Београда