Могућност лечења аустријских осигураника у Специјалној болници за рехабилитацију Бања Ковиљача