Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донирало путничко возило Општини Ковин