Мере политике запошљавања посебно усмерене на припаднике ромске популације