Кисић Тепавчевић: Чинити максималне напоре на побољшању услова рада и јачању права радника