Ђорђевић први министар који је посетио Дом за душевно оболела лица „1 октобар“ у Старом Лецу