Ђорђевић посланицима представио Предлог закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица