Ђорђевић: Међугенерацијска сарадња и солидарност основа сваког модерног друштва