Aa

Aa

Заједничким радом стварамо Србију без баријера: Помоћница министра Биљана Барошевић на годишњој свечаности Савеза слепих Србије