Aa

Aa

За подршку предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 705 милиона динара