Усвојено дете у Трстенику које је несрећним случајем остало без родитеља