Унапређење система у циљу адекватне подршке мигрантима, фокус на најрањивијим групама