Унапређење положаја особа са инвалидитетом један од приоритета у раду Министарства