Свечано отворена организациона јединица „Предах” у оквиру Центра за смештај и дневни боравак деце ометене у развоју