Србија је данас једна од земаља са најнижом стопом институционализације деце у Европи