Сарадњом установа социјалне заштите, локалне самоуправе и државе до бољих резултата и унапређења живота грађана