Презентација публикације „Град прилагођен старијим особама – Путоказ за активно старење у Граду Београду“