Превенција - основни концепт Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду