Отворено игралиште у Дому за децу и омладину „Дринка Павловић“