Одржана прва конститутивна седница Савета за социјално предузетништво