Ministarstvo posvećuje posebnu pažnju osobama sa invaliditetom