Континуирана подршка Министарства Савезу слепих Србије