Aa

Aa

Исламска и јеврејска заједница благословиле Одлуку Владе да 2020. буде Година солидарности и сарадње