Државни секретар Нерић отворио Други састанак о неприхваћеним одредбама Европске социјалне повеље