Држава одлучна да спречи сваки облик насиља, занемаривања и експлоатације деце