Aa

Aa

Циљ и жеља Министарства је да најпре пружимо додатну подршку свима онима, који запошљавају особе са инвалидитетом