Aa

Aa

Почела израда акционог плана за 2023- 2024 Стратегије деинституционализације и развојa услуга социјалне заштите

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања започело је рад на изради Предлога акционог плана за период 2023 -2024. године за спровођење Стратегије деинституционализције и развоја услуга социјалне  заштите у заједници за период 2022-2026.године.

 

Стратегија деинституционализације и развојa услуга социјалне заштите у заједници за период 2022–2026. године усвојена  је од стране Владе Републике Србије 1. фебруара 2022. године ("Службени гласник РС", број 12 од 1. фебруара 2022).

 

Акциони план за период 2023-2024.године за спровођење Стратегије деинституционализације и развојa услуга социјалне заштите у заједници за период 2022–2026. године представља документ јавне политике који се доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Стратегијом.

 

Припрема и усвајање Акционог плана ће омогућити ефективно, кохерентно и сврсисходно планирање јавних ресурса (људских, материјалних, финансијских и других) за спровођење мера и активности планираних Акционим планом и тиме допринети постизању дефинисаних посебних и општих циљева у оквиру Стратегије.

 

Акциони план даје усмерење за усклађен и територијални развој услуга на територији Републике Србије, као и спровођење процеса трансформације установа за смештај корисника у систему социјалне заштите. Завршне одредбе предвиђају оснаживање професионалаца у социјалној заштити, као и  корисника за њихово укључивање у заједницу.