Aa

Aa

Програм достојанственог рада за РС 2013-2017 - Рад

На 102. заседању Међународне конференције рада, које се одржава у Женеви, у Палати нација, државни секретар у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Зоран Мартиновић, 19. јуна 2013. године, потписао је са директорком Међународне организације рада (МОР) за Европу и Азију, Сузаном Хофман, посебан споразум о сарадњи под називом „Програм достојанственог рада за Републику Србију 2013-2017. године“. Поред Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, потписници споразума су и Савез самосталних синдиката Србије, Уједињени грански синдикати „Независност” и Унија послодаваца Србије.

рад

Програм представља стратешко планирање сарадње МОР са Републиком Србијом за период 2013- 2017. године. Припремљен је у сарадњи МОР, Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и  свих репрезентативним удружења радника и послодаваца у Србији, који су и потписници споразума.

Програм има за циљ промовисање достојанственог рада у Републици Србији, односно промовисање  највиших међународних стандарда у домену рада, запошљавања и социјалне политике и њихово уграђивање у законодавство и праксу у нашој земљи.

Означена су три главна приоритета који ће одредити правац и циљ деловања помоћи МОР  у  периоду до 2017. године:

  • Јачање капацитета државних институција и социјалних партнера ради унапређења управљања тржиштем рада
  • Повећање могућности запошљавања
  • Јачање система социјалне заштите

Потписујући документ, стране учеснице одобриле су Програм достојанственог рада и истакле су своја заједничка настојања ка остваривању његових циљева.